Skruvforum

Kurser och infodagar

Aktivitet: Infodag skruvförband   Infodag
Tid: F n ej fastställt
Plats: F n ej fastställt
Pris: 1 200 kr (exkl moms)
Mejl: Intresseanmälan
Definitiv anmälan
Program:  Ladda ner » (pfd, 62kB -
avser infodag i Malmö 2008)

På infodagen presenteras bl a leveransregler för skruvförband och regler för modifierade S1F-förband samt nyheter om skruvförband i BSK 07.

Infodagen är avsedd för ansvariga personer som handlägger dimensionering, beskrivning, beställning, utförande och kontroll av skruvförband i bärande stålkonstruktioner, dvs konstruktörer, inköpare, stålbyggare, montageledare och kontrollanter.

Programmet för infodagen innehåller information och tips om rationell användning av skruvförband i bärande stålkonstruktioner ur konstruktörens och stålbyggarens synvinkel. Nyheter i BSK 07 behandlas. En information om tillgängliga skruvprodukter, förenklad beställning med hänvisning till Skruvforums leveransregler och problemlösningar som möjliggörs av den modifierade skruvförbandsklassen S1F(mod) kommer också att behandlas.

Skruvforum har anordnat två liknande infodagar i Stockholm med över 100 deltagare. En infodag om skruvförband har även arrangerats i Göteborg och i Malmö.