Skruvforum

Dokument att ladda ner

Leveransregler Skruvforum har tagit fram branschregler avsedda att tillämpas för skruvprodukter i hållfasthetsklass 8.8 och 10.9 för stålbyggnad, dvs i sådana bärande stålkonstruktioner där BKR och BSK 07 är tillämpliga, Kompletterande leveransregler för skruvprodukter för stålbyggnad.

Gällande utgåva av Dokument Skruvforum - Leveransregler 2007-10-22  (dokumentet reviderat avseende hög mutter till 10.9 enligt rättelse till BSK 07)
Ladda ner (pdf, 39 kB)

Äldre utgåva av Dokument Skruvforum - Leveransregler 2006-09-05
Ladda ner (pdf, 38 kB)

ForumS1F(mod) Det har framkommit ett behov av ett modifierat förspänt skruvförband med något förenklade krav på utförandet. Sådana fall kan vara skruvförband dimensionerade som normalt åtdragna förband i skruvförbandsklass S1, där deformationerna i bruksstadiet ska begränsas, t ex för stabiliserande delar i en flervåningsstomme. Skruvforum har tagit fram typiserade regler för sådana förband, Högt förspända skruvförband med modifierade krav, S1F(mod).

OBS! Förbandstypen S1F(mod) förutsätter att molybdendisulfid (MoS2) används som friktionsmedel för den del som vrids vid förspänningen, normalt muttern. Det har framkommit att den produkt som har angetts som ett exempel på sådant friktionsmedel inte (längre ?) syns innehålla molybdendisulfid. Exemplet i Skruvforums dokument har därför tills vidare tagits bort i avvaktan på en närmare undersökning.

Gällande utgåva av Dokument Skruvforum - S1F(mod) 2007-10-22
Ladda ner (pdf, 49 kB)

Äldre utgåva av Dokument Skruvforum - S1F(mod) 2003-11-24
Ladda ner (pdf, 40 kB)

Högdelen i Uddevallabron under byggnad Skruvforum har avgett ett yttrande till Vägverket avseende remiss till nya regler för broar, BRO 2004. De framförda synpunkterna rörande skruvförband blev delvis beaktade i den slutliga utgåvan av BRO 2004.

Skruvforums remissyttrande 2004-04-29
Ladda ner (pdf, 66 kB)

För att kunna läsa pdf-filer behöver du t ex Acrobat reader, finnas att ladda ner från www.adobe.se